fbpx

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Wishy Washy Mosoda Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Mosoda) és a Megrendelő között létrejövő szerződések elválaszthatatlan részét képezik.

1. A szerződéskötés és a teljesítés helye

A szerződéskötés és a teljesítés helyének azt kell tekinteni, ahol a Mosoda képviselője a Megrendelőtől átveszi a szolgáltatás tárgyát és vállalja a szolgáltatás elvégzését.

2. A Mosoda által végzett szolgáltatások és áraik

2.1. A különböző szolgáltatásokat és az egyes szolgáltatások árait a Mosoda honlapján (www.wishywashy.hu) és Facebook (https://www.facebook.com/WishyWashyMosoda/) oldalán elhelyezett árlista tartalmazza.

2.2. Megrendelő a megrendeléssel – a megrendelés napján az árlistán szereplő – aktuális szerződéses feltételeket elfogadja. Megrendelésnek minősül a mosási jegyzéknek (3.2 pont), vagy az azzal megegyező tartalmú nyugtának/számlának a Megrendelő által történő átvétele.

2.3. A Mosoda által elvégzett szolgáltatásokat a kézhezvételkor készpénzben vagy bankkártyával kell kifizetni.

2.4. A Mosoda szolgáltatásai közül a Cipőjavítás, Ruhajavítás, Vegytisztítás és Ruhajavítás szolgáltatásokat partner vállalkozók végzik. A partner vállalkozók (a továbbiakban Vállalkozó) szolgáltatásainak alábbi feltételei vannak:

A szolgáltatások megrendelése a Mosodán keresztül (telefonon, illetve weboldalon) történik és a Mosoda alkalmazottja veszi át a Megrendelőtől a szolgáltatás tárgyát, majd szállítja vissza hozzá.

A szőnyegtisztítás esetében – főleg a nagyobb méretű szőnyegek esetén – a szőnyegek szállítását – a Mosoda megrendelésére – a Vállalkozó végzi a saját gépjárműjével. A megrendelés és az elszámolás a Mosodán keresztül történik.

2.4.1. Cipőjavítás

A Vállalkozó a munkát minden esetben a megrendelő kívánsága szerint, szakszerűen végzi.

A Vállalkozó reklamáció esetén a jogos panaszt figyelembe veszi és a kérésnek eleget tesz.

A Vállalkozó a felhasznált anyag minőségéért felelősséggel tartozik.

Ha a Megrendelő olyan kívánsággal áll elő, amely szakszerűtlen, akkor arról a Vállalkozó a Mosodán keresztül felvilágosítja, de ha a Megrendelő mégis ragaszkodik az elképzeléséhez, az ő felelősségére eleget tesz a kérésének.

A Vállalkozó nem felel a Megrendelő által hozott anyag minőségéért.

A Vállalkozó az elvégzett munkára felelősséget vállal.

A Cipőjavítás vállalási határideje a leadástól számított 72 óra, amely a leadott árumennyiség függvényében változhat.

2.4.2. Ruhajavítás

A Vállalkozó a ruhajavítási szolgáltatása keretében a szennyezett, undort keltő, más ruhákat, gépeket, berendezéseket beszennyezni képes ruhákat a javítás megkezdése előtt jogosult a Megrendelő költségére, a mosási, vegytisztítási árlistákban szereplő áron kitisztítani. A tisztítás ideje nem számít bele a vállalási határidőbe. A szennyezettség mértékét, az esetleges tisztítás szükségességét a Vállalkozó határozza meg. A Vállalkozó a tisztítás megkezdése előtt megkísérli felvenni a kapcsolatot a Megrendelővel az általa megadott telefonszámon.

A Vállalkozó, higiéniai okok miatt, fehérnemű javítását nem vállalja.

A Ruhajavítás vállalási határideje a leadástól számított 72 óra, amely a leadott árumennyiség függvényében változhat.

2.4.3. Szőnyegtisztítás

A Vállalkozó a szőnyeg tisztításáért szavatosságot vállal. Amennyiben azonban a szőnyeg elhasználtsága, elöregedése, rejtett hibája, elázása, penészedése, korábbi szakszerűtlen kezelése, vagy molyrágás miatt a tisztítás során elszakad, kilyukad, kifakul vagy rossz színmegtartása miatt elszíneződik, a Vállalkozó felelősséggel nem tartozik.

Elázott, penészes, molyrágott, szegés nélküli, Kezelési (mosási) útmutató nélküli szőnyegért a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal, csak a Megrendelő saját felelősségére veszi át.

A 3 m-nél szélesebb szőnyeget a Vállalkozó csak összehajtva tudja kimosni, a gyűrődésből adódó reklamációt a Megrendelőtől nem fogad el. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó környezetkímélő, engedélyezett tisztítószereket használ. Ezen szerek hatékonysága igen nagy, azonban amennyiben a folt eltávolítása nem környezetkímélő, agresszívabb tisztítószert igényelne, ez esetben a Vállalkozó a Megrendelő kifejezett utasítása esetében ezen szereket nem alkalmazza.

A Vállalkozó mindent megtesz annak érdekében, hogy a rábízott szőnyegeket a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki, azonban a foltok eltávolítását nem tudja garantálni.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy gyapjúszőnyegeknél minimális (2-4%-os) méretváltozás a tisztítás során előfordulhat.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az 1 nm alatti szőnyegeknél teljes nm árat, kerek, ovális vagy egyéb alakú szőnyegeknél az ugyanolyan méretű négyzet vagy téglalap területének megfelelő területet számít fel a vállalkozó.

Erősen szennyezett, pecsétes, foltos szőnyegek tisztításának felára 300 Ft/nm.

Szagtalanítás felára 300 Ft/nm.

A házhozszállítás a ház bejáratáig szállítást takar, a szőnyegek emeletre felvitelét nem tartalmazza.

Amennyiben a Megrendelő a visszaszállítás időpontjakor nem tartózkodna az átvétel helyén, ez esetben a visszaszállítás második időpontjakor a Vállalkozó által megállapított szállítási díjat köteles fizetni a Mosoda képviselőjének. (Ingyenes kiszállítás esetén csak a második kiszállítás díját, díjköteles szállítás esetén mindkét szállítási díjat köteles kifizetni.)

Amennyiben a Megrendelő nem venné át az árut a második alkalommal sem, ez esetben a Vállalkozó azt két hónapig őrzi. A sikertelen visszaszállítás napjától, illetve a Megrendelő által beszállított szőnyeg esetén a tisztítási határidő lejárta után szőnyegenként napi 100 Ft őrzési díj illeti meg a Vállalkozót.

A 2 hónap eltelte után, a Vállalkozó jogosult a szőnyeget értékesíteni, vagy karitatív célokra felajánlani, illetve egyéb módon hasznosítani.

A Vállalkozó a kitisztított szőnyeg átadásától számított 48 órán belül fogad el bárminemű reklamációt a Megrendelőtől.

A Szőnyegtisztítás vállalási határideje a leadástól számított 72 óra, amely a leadott árumennyiség függvényében változhat.

2.4.4. Vegytisztítás

A Vegytisztításra vonatkozó feltételek megegyeznek a Mosoda fő szolgáltatásának feltételeivel.

A Vegytisztítás vállalási határideje a leadástól számított 72 óra, amely a leadott árumennyiség függvényében változhat.

2.5. A Mosoda saját (in-house) szolgáltatásai

2.5.1. Mosható ruhák, függönyök,ágyneműk mosása, vasalása, illetve

2.5.2. Lakások, családi házak takarítása

A Mosoda vállalja lakások, családi házak, napi akár heti takarítását, amely magában foglalja a felületek tisztításától kezdve a konyha, fürdőszoba, toalett takarításán keresztül teljes nagytakarítási munkálatokat is.

3. A szolgáltatás megrendelése

3.1. A Megrendelő telefonon vagy a weboldalon keresztül megrendelést ad le a Mosoda részére, ahol megnevezi a szolgáltatás tárgyát, illetve a leadás helyét és időpontját egyezteti a Mosoda képviselőjével.

A Mosoda képviselője megjelenik az egyeztetett időpontban és helyen, majd a Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát mosás, vegytisztítás, vasalás, szőnyegtisztítás, cipőtisztítás, cipő- és ruhajavítás, illetve ezeket kiegészítő szolgáltatások valamelyikének elvégzésére. A Mosoda képviselője átveszi a tisztítandó tárgyat mennyiségre (mennyiségi átvétel), majd minőségi szemrevételezés (minőségi átvétel) után tájékoztatja a Megrendelőt az igényelt szolgáltatás teljesíthetőségéről.

3.1.1. A mennyiségi átvétel súlyra (kg-ra) vagy darabra történik. A ruhák súlyát a Mosoda képviselőjénél lévő hitelesített mérleg segítségével kell lemérni. A mérésnek a Megrendelő vagy annak képviselőjének jelenlétében kell történnie.

3.1.2. A minőségi átvételnél a Megrendelő köteles tájékoztatni a Mosoda képviselőjét a ruhákon, tárgyakon található sérülésekről, károsodásokról és a makacsabb szennyeződésekről.

3.2. Az átvételt követően a Mosoda képviselője közli a Megrendelővel a szolgáltatás árát és a Megrendelővel közösen egyeztetett szolgáltatás teljesítési határidőt.

Ezt követően történik a Mosási jegyzőkönyv kiállítása, amely a vállalkozási szerződés megkötését jelenti.

A Mosási jegyzék tartalma:

– A Mosoda neve, címe, adószáma;

A szerződéskötés (átvétel) időpontja;

– A vállalás azonosító száma;

– Az átvett ruhanemű, egyéb kellék megnevezése, darabszáma, súlya;

– A szolgáltatás teljesítésének időpontja;

– Minőségi kikötések, észrevételek;

– A szolgáltatás ellenértéke.

Az átvételkor a mosási jegyzőkönyven fel kell tüntetni azokat a hibákat, amelyek a szolgáltatás elvégzését nem akadályozzák, a tiszta ruhanemű vagy egyéb tisztítandó tárgy kiadásakor azonban reklamáció tárgyát nem képezhetik. A mosási jegyzőkönyv 3 példányban készül, amelyből egy a Megrendelő tulajdonába kerül, kettő a Mosodánál marad.

3.3. A Szolgáltatás megtagadása:

A Mosoda a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha:

– a termelési kapacitás vagy a technikai feltételek hiánya ezt indokolja;

– a szolgáltatás tárgya túl szennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, fekális szennyezettségű;

– a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a munka elvégzését.

3.4. A Mosoda a megrendelt szolgáltatás elvégzése után a szolgáltatás tárgyát a Megrendelő címére visszaszállítja, majd a Megrendelő képviselőjének átadja. Az átvételkor a Megrendelő képviselője aláírja a Mosodánál lévő egyik mosási jegyzőkönyvet, amivel elismeri a szolgáltatás tárgyának átvételét.

4. A Mosoda felelőssége, szavatosság

4.1. A Mosodának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki. A szolgáltatások hibás teljesítése esetén a Mosoda szavatossági, illetve kártérítési kötelezettséggel tartozik. A Mosoda hibás teljesítése esetén a Megrendelőnek köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a Mosoda érdekkörében merült fel.

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a szavatossági jogának érvényesítéseként a szolgáltatás újbóli teljesítését kérheti. Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást a Mosoda végezte a Megrendelő kötelezettsége.

4.2. Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett stb.), akkor ezért a Mosoda tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha a Megrendelő részéről írásbeli megkeresés történt és az árut a Mosoda az átadástól számított két napon belül nem adta vissza a Megrendelőnek.

4.3. Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (pl. gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által elvégzett kezelésből eredő hibák stb.), akkor a Mosoda felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a Megrendelő. Ehhez a Mosoda szakvéleménnyel nyújt segítséget.

4.4. A felelősség megállapítása tisztításra alkalmatlan ruhadarab esetén.

Ha a Mosoda képviselője úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, vagy nincs benne a kezelési útmutató vagy az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri köteles a Megrendelőt figyelmeztetni arra, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a ruhadarabban kár keletkezhet. Ha a Megrendelő a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára, melynek tudomásul vételét írásban vagy szóban elismerte, kell a tisztítást elvégezni.

4.5. A Mosoda nem vállal garanciát a gombokra, díszítőelemekre (törés, kifakulás, összeolvadás, alakváltozás, ragasztóanyag elengedése, cérna szakadásból történő elvesztés, gőz hatására kifakuló gombok stb).

4.6. A Megrendelőink tájékoztatására közöljük, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos:

– az összetételt feltüntető címke (pl. pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut stb.);

– a kezelésre vonatkozó címke.

Hibás címke esetén a szolgáltatás felelőssége nem áll fenn.

4.7. A Mosoda felelőssége az összetételt feltüntető címkével ellátott ruhadarabok esetén:

Kezelési útmutató: VAN NINCS
Lopás, tűz, víz által okozott kár; elvesztés, elcserélés, géphiba, anyagmozgatás, kezelés, szállítás igen igen
Nem megfelelő kezelés igen nem

Rejtett hibák (kopás, moly, savas foltok, golyós tollak a bélés belsejében stb.) Szegélyvarrások

nem nem
Sötét színezőanyagok, bevonatok, kikészítés kopások igen nem
Fibrillációk, makacs foltok nem nem
Enyhe színárnyalatok kifakulása, festék folyások igen nem
Filcesedés igen igen

5. Kártérítés

5.1. Ha a Mosoda felelőssége fennáll, akkor az áruk után kártérítést köteles fizetni. A kártérítés célja a ruhanemű tisztításba adása pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során a Mosoda a Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott – az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget – számla hiányában a ruhanemű hasonló jellegű és minőségű hazai gyártású közepes árfekvésű termékét veszi figyelembe.

Amennyiben a Megrendelő által benyújtott számlán szereplő összeget a Mosoda aránytalanul magasnak tartja, vagy a Mosoda által – számla hiányában – felbecsült értékkel a Megrendelő nem ért egyet úgy a Mosoda hivatalos Érték és kárbecslő által kiadott hivatalos szakvéleményt vesz figyelembe.

5.2. A kártérítés mértéke az áru árának:

70%-a, ha az árut három hónapon belül vásárolták;

50%-a, ha az árut huszonnégy hónapon belül vásárolták;

30%-a, ha az árut huszonnégy hónapon túl vásárolták.

A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.

5.3. Ha egy együttes vagy egy együttes egy része sérült meg, vagy veszett el (több darabból álló összeállítás, kosztüm, bútorszövet, ágynemű garnitúra stb.), akkor a teljes együttes utáni kártérítés abban az esetben lehetséges, ha az együttes minden elemét leadták tisztításra. Ellenkező esetben csak az átadott ruhadarab után jár kártérítés.

5.4. Megrongálódás esetén a Mosoda felelőssége nem áll fenn:
Amennyiben a Megrendelő nem kéri a ruháinak – az átadás időpontjában történő – tüzetes átvizsgálását vagy egyben, szétválogatás nélkül nagy csomagokban adja át a ruhákat a Mosoda képviselőjének.

5.5. Reklamációk:

A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Mosodával közölni, de legkésőbb a kiadástól számított 72 óra elteltével. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Mosodának és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni.

6. Késedelmes kiváltás

Az átvétel időpontjában a Mosoda képviselője és a Megrendelő kölcsönösen megegyeznek a teljesítés időpontjában, amely mindkettőjüket kötelezi. Amennyiben az ott megegyezett időpontban a Megrendelő nem veszi át a teljesített szolgáltatás tárgyát, illetve annak átvételét a teljesítést megelőző 4 órában lemondja, úgy 1000 Ft késedelmi díjat köteles fizetni. A Mosoda jogosult indokolt esetben a késedelmi díj felszámításától eltekinteni. A szolgáltatás elkészültétől számított 6 hónapig köteles a Mosoda megőrizni a ruhadarabokat, amennyiben a Megrendelő nem keresi azokat. A hat hónapos várakozás után a Mosoda a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja.

7. A személyes adatkezelés szabályai

A Mosoda a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében tartja nyílván, kezeli és ugyanilyen célból kerülnek adatfeldolgozásra is.. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65.§ (3)(a) pontja alapján nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza.